Innsbruck

 Lucas Cranach der Ältere (1472-1553) Stillende Madonna, um 1528, Kapuzinerkirche Innsbruck


© 2006 Borstvoedingspraktijk Arnhem en Omgeving | KvK.: 09085303 | Geactualiseerd op 17-12-2018